PROHLÍDKOVÉ TRASY PRACHOVSKÝCH SKAL

Prachovské skály - skály v okolí Zadní točeniceZ turistických okruhů si mohou návštěvníci v klidu a přehledně prohlédnout nejhezčí části Prachovských skal. Trasy vedou zejména po vyhlídkách, které nabízejí rozhledy na krásné skalní útvary a přírodu. Výchozím místem k prohlídce Prachovských skal je Prachov, 6 km vzdálená osada od Jičína, s možností zaparkovat na jednom ze dvou parkovišť u vstupu do skal.

Malý okruh

Již podle jména je okruh krátký, má asi 1,5 km. Na trase bychom měli počítat s minimálně 45 minutami pochodu. 
Malý okruh začíná u Turistické chaty, kde se od rozcestníku turistických cest dáme po žluté turistické značce spolu s dalšími turistickými značkami směrem k ústí Císařské chodby. Stoupáme údolíčkem podle potůčku k rozcestníku Zadní Točenice. Tady stojíme u dolního konce Císařské chodby, ale my se dáme vpravo po žluté schodištěm nahoru a pokračujeme Myší dírou (Malá Fortna, cestě se říká i Denisova cesta) na rozcestí U vyhlídky Českého ráje a po červené dojdeme na zmíněnou vyhlídku.
Vrátíme se na začátek odbočky a pokračujeme po žluté na rozcestí U buku. Zde se k nám připojí zelená značka a po žluté i zelené pak navštívíme po odbočce vyhlídku Míru nad Císařskou chodbou. Opět se vrátíme na začátek odbočky a dojdeme na rozcestí Nad Císařskou chodbou. Zde zatočíme vlevo po červené a Císařskou chodbou sestoupíme k Zadní Točenici a zpět po známé cestě k Turistické chatě.
Největší zajímavostí okruhu je úzká asi 35 cm široká skalní štěrbina, dvě nejznámější vyhlídky a samozřejmě Císařská chodba procházející mezi mohutnými skalními bloky.

Velký okruh

Prachovské skály - schodiště ve skalní průrvěPro náročnější prohlídku Prachovských skal slouží velký okruh, který využívá většina návštěvníků. Projdeme přes velké množství atraktivních míst a navštívíme 8 z celkového počtu 13 přístupných vyhlídek. Protože na okruhu se vícekrát prudce stoupá i klesá po schodištích a protahuje se úzkými štěrbinami mezi obrovskými balvany je fyzicky náročnější než malý okruh. Jeho délka je 3,5 km a prohlídka trvá až 2,5 hodiny, samozřejmě v závislosti, jak jdeme rychle a kolik času trávíme na zajímavých místech.

Popis Velkého okruhu

Velký okruh začíná také u Turistické chaty, odkud se vydáme jižním směrem kolem Nového Pelíška Zelenou roklí po zelené turistické značce, zpočátku i s červenou. Od rozcestníku Zelená rokle vystoupáme již jen po zelené po mnoha kamenných schodech na Pechovu vyhlídku.
Po kochandě rozhledem pokračujeme po zelené na rozcestí Nad Fortnou. Tady se opět spojíme s červenou, klesáme mezi skalní masívy a procházíme místem zvaným Fortna. Po dalším klesání se zelená odděluje vpravo a samostatně vstupuje do roztodivného labyrintu skalních masívů u Šikmé věže. Od rozcestníku po odbočce klesneme k další vyhlídce Šikmá věž. Zde se nedíváme do skal, ale směrem do krajiny k Ostružnu a Veliši.
Pokračujeme po zelené přes červenou, která míří vlevo k hotelu Pod Šikmou věží, a vystoupáme k Americké sluji s pamětní deskou Vojty Náprstky, dále je to jen kousek k rozcestí U buku. Tady můžeme odbočit po žluté vlevo a dál po červené dojdeme na vyhlídku Českého ráje. Když se vrátíme k Buku, je to 400 metrů navíc, ale vcelku po rovině.
Od rozcestí U buku pokračujeme společně se žlutou na odbočku k vyhlídce Míru a jdeme na ni. Po návratu na rozcestí pokračujeme na rozcestí Nad Císařskou chodbou a dál již i s červenou po hřebeni Bukoviny k odbočce na Hlaholskou vyhlídku. Stále jdeme po zelené, která nás vede klikatými cestami mezi skalními bloky i po schůdkách dolu a nahoru a míjíme Rumcajsovu a Hakenovu vyhlídku, které jsou kousek do sebe.
Dále kličkujeme mezi skalami po hřbetu, až dospějeme k Všetečkově a Šlikově vyhlídce. Z těchto vyhlídek se díváme do Císařské chodby. Pak již jen sestoupíme k ústí Císařské chodby a spolu s dalšími turistickými cestami dojdeme zpět k Turistické chatě.

Odbočka do Císařské chodby

Nevýhodou této trasy je, že neprochází Císařskou chodbou, což se dá vcelku napravit a trasu si prodloužíme jen o 250 metrů. Od rozcestí U buku se dáme po žluté a červené na vyhlídku Českého ráje, jak bylo doporučováno. Zde se ale od rozcestí před vyhlídkou dáme po žluté Myší dírou a Fortnou k rozcestí Zadní Točenice, a odtud po červené Císařskou chodbou na stejnojmenné rozcestí nad ní. Tady se opět napojíme na velký okruh. Touto odbočkou vynecháme jen vyhlídku Míru, ke které se ale můžeme vrátit od rozcestí Nad Císařskou chodbou a je to necelých 500 metrů. Trasa se všemi změnami pak měří asi 4,3 km. 
Při nedostatku času nebo energie, lze trasu na několika místech ukončit, od rozcestí U buku po žluté k Zadní Točenici, kam se dojde po červené i od rozcestí nad Císařskou chodbou.

Sdílet:  Přidat na Facebook Tweetovat